Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op van onze website “Miet Wijns”, (hierna ‘de site’ genoemd). Alle informatie op de site wordt steeds zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd een aangepast.

“Miet Wijns” aanvaardt echter geen aansprakelijkheid:

– voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
– en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Bij het sluiten van een bestelling aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden.

UITGEVER VAN DE SITE
Rose Marie Vanwijnsberghe
“Miet Wijns BV”
Molendam 2
8660 De Panne
België

TEL: 0474/97.87.63 | Mail: info@mietwijns.be
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 18u

Ondernemingsnummer: 0866.870.984
BTW-identificatienummer: BE0866.870.984

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR) De volledige uitwerking hiervan vindt u in de Privacybeleid

Samengevat:

  • Er worden enkel gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de registratie en verzending van de bestelling mogelijk te maken
  • De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden
  • U kan e-mails ontvangen met promoties en acties van “Miet Wijns”. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit laten weten via e-mail of door uit te schrijven via de uitschrijfknop die u in de mail terugvindt.
  • U heeft de mogelijkheid om inzage in de eigen persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren

KLANTENSERVICE
Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij:

Rose Marie Vanwijnsberghe
TEL: 0474/97.87.63 | Mail: info@mietwijns.be
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 18u

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn geldig in België en Nederland. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de vermeldde termijn.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro’s (zowel incl. als excl.) en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering). De prijzen kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De producten blijven volledig eigendom van “Miet Wijns” totdat het volledige verschuldigde bedrag door “Miet Wijns”   is ontvangen.

BESTELLEN EN BEVESTIGING VAN DE TRANSACTIE
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Voltooien’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Vervolgens ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

“Miet Wijns” kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERTERMIJN

De producten worden alleen in België en Nederland geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. De levertermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van een product. Wanneer een product op voorraad is, is dit normaal gezien binnen de 3 werkdagen — na ontvangst van betaling — geleverd (België). De levertermijn van een product ‘op bestelling’ kan variëren van 1 tot 3 weken.

VERZENDKOSTEN

Zie per bestelling de te betalen verzendkosten.

VEILIGE BETALING

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. Volgende betaalopties zijn mogelijk. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de keuze van uw betaalmogelijkheid.

  • vooruitbetaling door overschrijven

Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het bedrag op onze rekening staat:

bank: FINTRO    IBAN: BE30 1431 0498 3811  BIC: GEBABEBB

 

RETOURNEREN

 

Consumenten hebben het recht om producten binnen binnen de wettelijk bepaalde termijn zonder opgaaf van redenen te retourneren.

Is er iets niet in orde met uw product, of heeft u een klacht over de levering? Neem dan contact op met onze klantenservice: info@mietwijns.be.  Wij bekijken dan welke oplossingen mogelijk zijn.

Voor virtuele producten:

Het is uiteraard niet mogelijk om virtuele producten te retourneren.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden gaat u er mee akkoord dat de aangekochte digitale producten, en andere digitale files, na ontvangst niet teruggestuurd kunnen worden. U kan immers altijd een kopie in uw bezit houden, zelfs indien u de files wil terugsturen.

‘Ik ga akkoord met de levering en het downloaden van de gekochte digitale producten. Ik zie hierbij af van mijn recht op het retourneren van de gekochte digitale producten.”

Bij eventuele klachten kan u zich per mail wenden tot: info@mietwijns.be

Voor alle andere artikelen:
Mogelijkheid tot retourzenden (terugzenden) | herroeping
Indien het bestelde product niet naar wens is, heeft u het recht het product aan “Miet Wijns”  retour te zenden | te herroepen. U hebt 14 dagen de tijd om de retour te melden. Download hier het formulier Herroeping 

Na de melding hebt u nogmaals 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. (Art. VI.47, §2,2° en Art.VI.51,§1 van het wetboek van economisch recht.

U kan ons dit formulier bezorgen zoals u dit wenst, maar het vlotst is om dit ingevuld via email aan info@mietwijns.be te bezorgen.

 

Terugbetaling van het product
Indien u het bestelde product reeds betaald had, zal “Miet Wijns” u dit bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de terugzending of herroeping terugbetalen.

 

AANSPRAKELIJKHEID
De voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving van kracht.

“Miet Wijns” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. “Miet Wijns” zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

“Miet Wijns” wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

GELDEND RECHT / WETGEVING
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. “Miet Wijns”  verbindt zich ertoe het geheel van de deontologische voorschriften te respecteren van het Belgische Direct Marketing Verbond (ABMD). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Veurne rechtsbevoegd.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt “Miet Wijns” zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

versie 25/10/2023

Scroll naar boven