Hoe trauma en freeze de gezondheid verstoren…

2 november 2023 
Jan Bommerez 

De voornaamste redeneerfout bij symptoombehandeling is niet begrijpen dat het lichaam geen machine is waarin je zomaar onderdelen kunt herstellen of vervangen zonder rekening te houden met de impact daarvan elders in het systeem.

Heart in ice

Laat niet je trauma’s, maar je heling bepalen wie je bent.

Het lichaam is een levend ecosysteem waarin allerlei bekende en onbekende kruisverbanden bestaan. Je kunt het lichaam alleen echt begrijpen als een geheel. In de systeemleer wordt het geheel gedefinieerd als ‘datgene wat groter is dan de som van de delen’. Door aan een deel te werken zonder te begrijpen wat er met het geheel aan de hand is kun je af en toe zelfs meer schade doen dan goed. Kijk maar hoe we op die manier de ecologie in de natuur verstoord hebben.

Wilhelm Reich zag de neiging tot symptoombehandeling bij artsen en therapeuten en hij stelde in plaats een andere vraag: niet ‘hoe kan ik de afwijking wegwerken?’ maar ‘wat is gezondheid en hoe kan ik dat herstellen?’ Hij redeneerde dat een organisme bestaat uit cellen en dat het begrijpen van een gezonde cel kon leiden tot het begrijpen van een gezond organisme.

Een gezonde cel pulseert: expansie en contractie wisselen elkaar af zoals ebbe en vloed. Pulsatie is overal in de natuur. In ons lichaam zien we dat in het kloppen van het hart, in de in- en uitademing, in de peristaltiek van de darmen, in de pulsatie in zenuwbanen, etc. Het pulseren in de cel en bij uitbreiding in organen etc, heeft te maken met de levensenergie die zich spiraalvormig voortbeweegt. Die spiraalvorm zie je ook overal in de natuur: van sterrenstelsels tot hoe bloemen groeien tot het DNA in onze cellen. Een spiraal is een curve die rond een bepaald punt draait en steeds dichter dit punt nadert of zich er steeds verder van verwijdert.

Het spiraleren is wat het pulseren veroorzaakt. Laten we pulseren voor de eenvoud terugbrengen tot expansie en contractie: dat doet een gezonde cel, dat doet een gezond orgaan, dat doet een gezond organisme.

Dat een organisme samentrekt bij gevaar is op zich geen probleem. Zolang er daarna maar opnieuw een expansie kan volgen wordt de balans weer hersteld.

Het probleem bestaat in chronisch vasthouden wegens een onopgeloste freeze reactie d.w.z. dat na een tijdelijke contractie geen expansie kan volgen.

Bijvoorbeeld: je voelt in je organisme woede opbouwen (het organisme is aan het ‘opladen’) maar je kan ze niet uiten (‘ontladen’). Dat gebeurt heel typisch in onze kindertijd.

De expansie wordt verhinderd en nu ontstaat chronisch vasthouden in het betrokken weefsel, tot op celniveau. Dat kan zich afspelen in de borst en in de keel, maar ook bijvoorbeeld in de buik of in de armen of benen.

Bij chronisch vasthouden kan de levensenergie niet meer vrij stromen en nu is dus ook de pulsatie verstoord. Dat is hoe optimale gezondheid beetje bij beetje of af en toe met grote sprongen afneemt.

De sleutel is de vrije of de belemmerde stroom van de spiralerende levensenergie en de bijhorende pulsatie.

Waarom denk je dat ze in in de Chinese en Ayurvedische geneeskunde zoveel kunnen afleiden van een polsdiagnose? Flow is de optimale staat: we zijn dan blij en vitaal. Elke afwijking van flow heeft te maken met chronische weerstand d.w.z. onverwerkte freeze.

Ervaringen met de online training Jeugdtrauma

Als je wilt leren wat je naast traumatherapie ook voor jezelf kunt doen om chronische condities die te maken hebben met vroegkinderlijke pijnlijke ervaringen te verzachten zou je net als duizenden anderen profijt kunnen hebben bij de oefeningen van de online training ‘Jeugdtrauma’.

 

Er zijn in totaal 51 video’s verdeeld over 42 hoofdstukken. Met bijna 12 uur aan onderbouwde theorie en wetenschappelijk ondersteunde oefeningen, die je opnieuw en opnieuw kunt doen om je systeem te ‘herbouwen’ voor meer welzijn. Om uit te testen of deze training met praktische oefeningen je aanspreekt, kan je eerst 4 gratis lessen aanvragen. Surf daarvoor naar https://jeugdtrauma.com/4-gratis-lessen/

Ik ben benieuwd naar de resultaten die jij ervaart!

 

Hartegroet,
Jan Bommerez

 

Scroll naar boven